БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кокиче

Galanthus

Описание и отличителни особености на род Кокиче

Многогодишни тревисти растения. Околоцветните листчета нееднакви - трите външни по-дълги, удължено-овални, бели и обикновено разперени, съответно трите вътрешни са по-къси, обратно-сърцевидни, със зелени петна и изправени. Растения с луковица. [Стоянов, Стефанов, 1948]. В България са установени два вида, като и двата са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Списък на видовете от род Кокиче, включени в сайта

Елвезиево кокиче - Galanthus elwesiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net