БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланински растения с лилави и розови цветове

Високопланински растения с лилави и розови цветове.


Семейство Бобови (Fabaceae)


Пиндска еспарзета (Onobrychis pindicola)

Пиндска еспарзета


Алпийска детелина (Trifolium alpestre)

Алпийска детелина


Червена детелина (Trifolium pratense)

Червена детелина


Семейство Брошови (Rubiaceae)


Обикновена лазаркиня (Asperula cynanchica)

Обикновена лазаркиня


Семейство Върбовкови (Onagraceae)


Теснолистна върбовка (Epilobium angustifolium)

Теснолистна върбовка


Семейство Гологлавчеви (Globulariaceae)


Обикновено гологлавче (Globularia aphyllanthes)

Обикновено гологлавче


Сърцевиднолистно гологлавче (Globularia cordifolia)

Сърцевиднолистно гологлавче


Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)


Алпийска язовка (Bartsia alpina)

Алпийска язовка


Изправено пропадниче (Pedicularis orthantha)

Изправено пропадниче


Прешленесто пропадниче (Pedicularis verticillata)

Прешленесто пропадниче


Семейство Житни (Poaceae)


Рилска класица (Alopecurus riloensis)

Рилска класица


Картъл (Nardus stricta)

Картъл


Семейство Здравецови (Geraniaceae)


Обикновен здравец (Geranium macrorrhizum)

Обикновен здравец


Горски здравец (Geranium sylvaticum)

Горски здравец


Семейство Игликови (Primulaceae)


Рилска иглика (Primula deorum)

Рилска иглика


Розова иглика (Primula farinosa)

Розова иглика


Дългоцветна иглика (Primula halleri)

Дългоцветна иглика


Mалка иглика (Primula minima)

Mалка иглика


Планинско крайснежно звънче (Soldanella montana)

Планинско крайснежно звънче


Дребно крайснежно звънче (Soldanella pusilla)

Дребно крайснежно звънче


Семейство Камбанкови (Campanulaceae)


Алпийска камбанка (Campanula alpina)

Алпийска камбанка


Дребна камбанка (Campanula cochlearifolia)

Дребна камбанка


Нежна камбанка (Campanula epigaea)

Нежна камбанка


Велебитска камбанка (Campanula velebitica)

Велебитска камбанка


Ванерово скалниче (Symphyandra wanneri)

Ванерово скалниче


Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)


Дребнолюспест карамфил (Dianthus microlepis)

Дребнолюспест карамфил


Превъзходен карамфил (Dianthus superbus)

Превъзходен карамфил


Безстъблено плюскавиче (Silene acaulis)

Безстъблено плюскавиче


Ресничесто плюскавиче (Silene ciliata)

Ресничесто плюскавиче


Лерхенфелдово плюскавиче (Silene lerchenfeldiana)

Лерхенфелдово плюскавиче


Лъчево плюскавиче (Silene pusilla)

Лъчево плюскавиче


Лепило (Viscaria vulgaris)

Лепило


Семейство Кремови (Liliaceae)


Сибирски лук (Allium schoenoprasum)

Сибирски лук


Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)


Грациозна аубриета (Aubrieta gracilis)

Грациозна аубриета


Крайручейна горва (Cardamine rivularis)

Крайручейна горва


Красиволистна попова лъжичка (Thlaspi bellidifolium)

Красиволистна попова лъжичка


Семейство Лападови (Polygonaceae)


Кървавиче (Bistorta major)

Кървавиче


Семейство Лугачкови (Dipsacaceae)


Миджурско червеноглавче (Knautia midzorensis)

Миджурско червеноглавче


Синьоглавче (Succisa pratensis)

Синьоглавче


Семейство Лютикови (Ranunculaceae)


Синя самакитка (Aconitum variegatum)

Синя самакитка


Семейство Мехуркови (Lentibulariaceae)


Балканска петлюга (Pinguicula balcanica)

Балканска петлюга


Семейство Орхидеи (Orchidaceae)


Сърцевиден дланокоренник (Dactylorhiza cordigera)

Сърцевиден дланокоренник


Семейство Перуникови (Iridaceae)


Планински минзухар (Crocus veluchensis)

Планински минзухар


Семейство Пиренови (Ericaceae)


Връшняк (Bruckenthalia spiculifolia)

Връшняк


Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Апенинско прозорче (Potentilla apennina)

Апенинско прозорче


Ручейно омайниче (Geum rivale)

Ручейно омайниче


Семейство Саркофаеви (Plumbaginaceae)


Високопланинско лъжичниче (Armeria alpina)

Високопланинско лъжичниче


Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)


Планински див магданоз (Ligusticum mutellina)

Планински див магданоз


Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Алпийско димитровче (Aster alpinus)

Алпийско димитровче


Къдрав магарешки бодил (Carduus crispus)

Къдрав магарешки бодил


Маскиран магарешки бодил (Carduus personata)

Маскиран магарешки бодил


Ахтарова метличина (Centaurea achtarovii)

Ахтарова метличина


Едноцветна метличина (Centaurea nervosa)

Едноцветна метличина


Алпийски млечник (Cicerbita alpina)

Алпийски млечник


Балканска паламида (Cirsium appendiculatum)

Балканска паламида


Разновлакнеста паламида (Cirsium heterotrichum)

Разновлакнеста паламида


Алпийско подбелниче (Homogyne alpina)

Алпийско подбелниче


Мековлакнест миск (Jurinea mollis)

Мековлакнест миск


Розов кокеш (Scorzonera rosea)

Розов кокеш


Семейство Теменугови (Violaceae)


Дакийска теменуга (Viola dacica)

Дакийска теменуга


Гризебахова теменуга (Viola grisebachiana)

Гризебахова теменуга


Семейство Тимелееви (Thymelaeaceae)


Ниско бясно дърво (Daphne cneorum)

Ниско бясно дърво


Семейство Тинтявови (Gentianaceae)


Пиренейска тинтява (Gentiana pyrenaica)

Пиренейска тинтява


Многогодишна сверция (Swertia perennis)

Многогодишна сверция


Българска тинтявка (Gentianella bulgarica)

Българска тинтявка


Семейство Устноцветни (Lamiaceae)


Алпийски ацинос (Acinos alpinus)

Алпийски ацинос


Пирамидално срещниче (Ajuga pyramidalis)

Пирамидално срещниче


Алпийска превара (Scutellaria alpina)

Алпийска превара


Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2021 BGflora.net