БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ресничесто плюскавиче

Silene ciliata

Снимки на Ресничесто плюскавиче (Silene ciliata )

Silene ciliata Silene ciliata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ресничесто плюскавиче.


Латинско име

Silene ciliata Pourret - чете се "силене цилиата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 10 до 20 см. С вдървесиняло коренище и гъста туфа от стерилни издънки в основата. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Тревисти, скалисти места и скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (средна), Рила, Пирин, Славянка. От 1800 до 2400 м надм. височина[3].


Общо разпространение

Планините на Южна Европа.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Silene ciliata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net