БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едноцветна злолетица

Erigeron uniflorus

Снимки на Едноцветна злолетица (Erigeron uniflorus)

Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus Erigeron uniflorus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едноцветна злолетица, Пиринска злолетица, Вихренска злолетица, Вихренска злолетница.


Латинско име

Erigeron uniflorus L. - чете се "ери́герон унифло́рус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона под името Вихренска злолетница - Erigeron vichrensis.


Описание и разпознаване

Едноцветната злолетица е дребно, многогодишно тревисто растение. Коренището вертикално, полувдървеняло, тъмнокафяво до червенокафяво, просто или разклонено, с многобройни тънки корени. Стъблото единично, просто, възходящо или изправено, (2,5) 3-10 (15) см високо. Приосновните листа тяснолопатовидни, в основата стеснени в тънка крилата дръжка, на върха притъпени до слабо заострени, 2-3 (5) см дълги и 0,4-0,6 (0,9) см широки, целокрайни, тревисти, трайни, зелени, по ръба повече или по-малко гъсто разперено- до прилегналовлакнести, рядко разреденовлакнести до възголи, отгоре и отдолу гъсто разперено- до прилегналовлакнести, рядко до възголи; стъбловите ланцетни или обратно ланцетни, до 1-2 см дълги и 0,2-0,3 см широки. Кошничките звънесто дисковидни, многоцветии, единични на върха на стъблото. Обвивните листчета линейноланцетни, островърхи, на върха обикновено пурпурни. Цветовете от два типа, женските са разположени по ръба на кошничките, еднотипни - езичести, многобройни (до 60), езичето им изправено, 4-5 мм дълго и 0,5-0,6 мм широко, островърхо, бяло, бледорозоволилаво или пурпурно; вътрешните цветове са тръбести, многобройни, на върха 5-делни, 3-4 мм дълги, жълти. Плодосемките елипсовидни, на върха отсечени, в основата късо стеснени, 2 мм дълги и 0,5-0,7 мм широки, с ясни странични ребра, приплеснати, гладки, с гъсти прилегнали дълги прости власинки. Хвърчилката от два реда, външните власинки къси, четинести, вътрешните — многобройни, 5-6 мм дълги, прости, късо напилени, червеникавокафяви. Цъфти юли-септември2.


Местообитание

Из каменливи и скалисти места в планините3.


Разпространение в България

В планините Пирин (вр. Вихрен, вр. Кутела, Голям Казан, вр. Кабата, Влахинска река), Рила (вр. Дамга), където расте между 2500 и 2900 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, Северна Америка (във високопланинския пояс на южните части)5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Владимиров, В. & Б. Кузманов. 2012. Флора на Република България, том XI, издателство на БАН, София.

3 Владимиров, В. & Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

4 Владимиров, В. & Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.

5 Владимиров, В. & Б. Кузманов. 2012. Пос. източник.


Erigeron uniflorus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net