Ниско бясно дърво

Daphne cneorum

Снимки

Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6
Особености на вида
Българско наименованиеНиско бясно дърво
Латинско наименованиеDaphne cneorum L. - чете се "дафне кнеорум".
Природозащитен статут и заплахиНиското бясно дърво НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеВечнозелено храстче. Стъблата 10-40 cm дълги, обикновено полегнали, по-рядко възходящи, разклонени, със сивокафява кора. Листата 10-18 mm дълги и 3-5 mm широки, продълговати или линейно обратно яйцевидни, целокрайни или леко врязани, тъпи, в основата леко стеснени, приседнали, тъмнозелени, голи, кожести. Цветовете са правилни, почти приседнали, по 5-8 (10) във връхни главести съцветия по леторастите, по-дълги от заобикалящите ги връхни листа, със силен приятен аромат, с листоподобни, но по-малки, тъпи, голи прицветници. Хипантият 6-10 mm дълъг и 1,5-2 mm широк, тръбовиден, слабо разширен в основата, гъсто влакнест или рядко гол, червен, оставащ до узряването на плода. Чашечните дялове на цвета 4-6 mm дълги, яйцевидни, тъпи, отвън влакнести, рядко голи, отвътре голи, розови (според литературните източници червени). Плодът овален, влакнест, жълтокафяв; перикарпът сочен. Цъфти май-юли. [Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София; Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].
МестообитаниеСухи, каменисти и варовити места [Делипавлов & кол., 2003].
Разпространение в БългарияУстановен е в следните флористични райони: Стара Планина (Средна и Западна), Знеполски район, Пирин и Родопи [Делипавлов & кол., 2003].
Общо разпространениеЗападна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието и Югозападна Азия (Мала Азия) [Маркова & Чернева. 1979].
ЗначениеНиското бясно дърво е растение с високи украсни качества.

Начало > Семейства > семейство Тимелееви > род Бясно дърво > Ниско бясно дърво

ban

ban

© 2011 BGflora.net

ban