БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ниско бясно дърво

Daphne cneorum

Снимки на Ниско бясно дърво (Daphne cneorum)

Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum Daphne cneorum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Ниско бясно дърво.


Латинско име

Daphne cneorum L. - чете се "дафне кнеорум".


Природозащитен статут и заплахи

Ниското бясно дърво НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено храстче. Стъблата 10-40 cm дълги, обикновено полегнали, по-рядко възходящи, разклонени, със сивокафява кора. Листата 10-18 mm дълги и 3-5 mm широки, продълговати или линейно обратно яйцевидни, целокрайни или леко врязани, тъпи, в основата леко стеснени, приседнали, тъмнозелени, голи, кожести. Цветовете са правилни, почти приседнали, по 5-8 (10) във връхни главести съцветия по леторастите, по-дълги от заобикалящите ги връхни листа, със силен приятен аромат, с листоподобни, но по-малки, тъпи, голи прицветници. Хипантият 6-10 mm дълъг и 1,5-2 mm широк, тръбовиден, слабо разширен в основата, гъсто влакнест или рядко гол, червен, оставащ до узряването на плода. Чашечните дялове на цвета 4-6 mm дълги, яйцевидни, тъпи, отвън влакнести, рядко голи, отвътре голи, розови (според литературните източници червени). Плодът овален, влакнест, жълтокафяв; перикарпът сочен. Цъфти май-юли[1][2].


Местообитание

Сухи, каменисти и варовити места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (Средна и Западна), Знеполски район, Пирин и Родопи[4].


Общо разпространение

Западна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието и Югозападна Азия (Мала Азия)[5].


Значение

Ниското бясно дърво е растение с високи украсни качества.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ. София.


Daphne cneorum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net