БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дакийска теменуга

Viola dacica

Снимки на Дакийска теменуга (Viola dacica)

Viola dacica Viola dacica Viola dacica Viola dacica Viola dacica Viola dacica Viola dacica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дакийска теменуга.


Латинско име

Viola dacica Borbàs - чете се "виола дацика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Дакийската теменуга е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 30 cm, силно разклонено от основата си, с полегнали или пълзящи разклонения и винаги с издънки в основата си. Листата са овални или елиптични, често низбягващи, голи, назъбени по ръба. Прилистниците са овално-ланцетни, едро нарязани, с по-голям среден дял. Цветовете едри, синьовиолетови, с добре развита шпора. Цъфти май-септември[2].


Местообитание

Тревисти места, ливади, сечища и храсталаците в планинския и високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Витоша, Западна и Средна Стара планина, Родопи, Славянка и Осогово, където расте от 1300 до 2800 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Трансилвания и Балкански полуостров[5].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Viola dacica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net