БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крайручейна горва

Cardamine rivularis

Снимки на Крайручейна горва (Cardamine rivularis)

Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крайручейна горва.


Латинско име

Cardamine rivularis Schur - чете се "кардами́не ривула́рис"1. Видовото име rivularis означава "крайручеен, крайпоточен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Крайручейната горва е многогодишно тревисто растение. Достига височина от 25 до 40 см. Приосновните листа с дръжки, перести, с 6-8 двойки закръглени до яйцевидно сърцевидни месести странични листчета, връхното листче почти еднакво със страничните. Стъблените листа 4 до 5 на брой с къси дръжки или без дръжки (приседнали), без ушички (т. е. нямат израстъци в основата си, които обхващат стъблото), с 4-6 двойки яйцевидни, яйцевидно продълговати до линейно ланцетни странични листчета; връхното листче не по-голямо от страничните. Съцветията гъсти с 15 до 25 цвята. Цветовете с интензивно розови или виолетови венчелистчета, дълги 6-8 mm. Цъфти през месеците май - юли3.


Местообитание

По влажни и мочурливи планински ливади и край потоци4.


Разпространение в България

Установяван е от 1000 до 2400 метра надморска височина5.

Разпространение на Крайручейната горва по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Cardamine rivularis


Общо разпространение

Централна и Южна Европа7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

4 Асенов, Ив. 1970. пос. съч.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. пос. съч.

7 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.


Cardamine rivularis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net