БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крайручейна горва

Cardamine rivularis

Снимки на Крайручейна горва (Cardamine rivularis)

Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis Cardamine rivularis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крайручейна горва.


Латинско име

Cardamine rivularis Schur - чете се "кардамине ривуларис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Крайручейната горва е многогодишно тревисто растение. Достига височина от 25 до 40 см. Приосновните листа с дръжки, перести, с 6-8 двойки закръглени до яйцевидно сърцевидни месести странични листчета, връхното листче почти еднакво със страничните. Стъблените листа 4 до 5 на брой с къси дръжки или без дръжки (приседнали), без ушички (т. е. нямат израстъци в основата си, които обхващат стъблото), с 4-6 двойки яйцевидни, яйцевидно продълговати до линейно ланцетни странични листчета; връхното листче не по-голямо от страничните. Съцветията гъсти с 15 до 25 цвята. Цветовете с интензивно розови или виолетови венчелистчета, дърги 6-8 mm. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

По влажни и мочурливи планински ливади и край потоци[2].


Разпространение в България

Установяван е от 1000 до 2400 метра надморска височина[3].

Разпространение на Крайручейната горва по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Cardamine rivularis


Общо разпространение

Централна и Южна Европа[5].Вижте също

Растения с лилави и розови цветове


Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

[2] Асенов, Ив. 1970. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. пос. съч.

[5] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.


Cardamine rivularis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net