БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триумфетова метличина

Centaurea triumfettii

Снимки на Триумфетова метличина (Centaurea triumfettii)

Centaurea triumfettii Centaurea triumfettii Centaurea triumfettii Centaurea triumfettii Centaurea triumfettii Centaurea triumfettii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Триумфетова метличина.


Латинско име

Centaurea triumfettii All. - чете се "центаруеа триумфетии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Триумфетовата метличина е многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 60 cm. Листата са продълговато-ланцетни. Придатъците на обвивката на цветна кошничка (инволукриума) кафяви или черни с бели реснички. Цъфти през месеците април-юли.

Източник на информацията за описанието: Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Местообитание

По каменисти и храсталачни места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна; между 500 и 2900 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].


Значение

Триумфетовата метличина е растение с украсни (декоративни) качества.Centaurea triumfettii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner