БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лепило

Viscaria vulgaris

Снимки на Лепило (Viscaria vulgaris)

Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лепило.


Латинско име

Viscaria vulgaris Roehl. - чете се "вискариа вулгарис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лепилото е многогодишно тревисто растение, достига височина от 0.3 до 1 m. Стъблото голо (без власинки), под горните възли лепкаво и червено до черно. Чашката на цветовете с 10 ребра. Венчелистчетата пурпурни, по-рядко бели, с израстъци при основата на петурата. Плодникът с 5 стълбчета. Плодната кутийка разположена върху плодна дръжка (карпофор), при основата си 5-гнездна и се отваря на върха с 5 зъбчета. Семената бъбрековидни, грапави. Цъфти май-август[1].


Местообитание

В храсталаци, по тревисти места и ливади[2].


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Бележки

Лепкавите участъци по стъблото на Лепилото се смята, че са за защита на цветовете и изобщо на растението от насекоми, особено от мравки, които при други растения "крадат" от нектара на цветовете, без при това да извършват опрашване. Лепкавия участък от стъблото на Лепилото не позволява изкачването на мравките до цветовете и така те остават защитени[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Viscaria vulgaris (clammy-campion): Go Botany.


Viscaria vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net