БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребно крайснежно звънче

Soldanella pusilla

Снимки на Дребно крайснежно звънче (Soldanella pusilla)

Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребно крайснежно звънче, Снежна солданела.


Латинско име

Soldanella pusilla Baumg. - чете се "солдане́ла пуси́ла"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Дребното крайснежно звънче е многогодишно тревисто голо растение. Листата са закръглени, кожести, целокрайни, до 1 cm в диаметър, събрани в розетка, отдолу с множество приседнали жлези, с дръжки дълги 2-5 cm. Цветоносният стрък е висок 2-10 cm, обикновено с един, много рядко с по 2 увиснали цвята. Венчето на цветовете розововиолетово, рядко бяло, тръбесто фуниевидно, 10-15 mm дълго, плитко (до 1/4 от дължината му) назъбено. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Влажни и каменисти поляни, край топящите се снегове4. Всъщност, както е описано по-долу, растението расте не само покрай топящите се снегове, но и в самия сняг.


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин и Витоша; над 2200 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Апенини, Алпи, Карпати и Балкански полуостров6.


Биологични особености

Научно изследване е установило, че Дребното крайснежно звънче подновява растежа си в средата на зимата, при температура 0°C и покрито с 2-3 метра сняг. Времето за подновяване на растежа, растението определя изцяло чрез свой вътрешен биологичен часовник, тъй като под снега се намира в пълен мрак и не може да определи по продължителността на слънчевото греене кой сезон е над снежната покривка. Благодарение на това изпреварващо развитие към момента на пълното стопяване на снега (обикновено през юли във високите планини, където расте) - растението е с напълно развити цветове - готови за опрашване. Освен това, проучването е разкрило, че когато снежната покривка изтънее, цветоносния стрък привлича дълговълнова слънчева енергия, което води до затоплянето му. Това от своя страна предизвиква нежното стопяване на снега около крехкия цветоносен стрък и така стопяващия се сняг не го наранява. За да може да започне да расте в пълен мрак и при 0°C растението натрупва големи количества хранителни вещества (захари) в подземните си части. Количествата на натрупаните запаси са достатъчни да поддържа метаболизма на растението под снега за повече от две години7.

И така, ако обобщим Дребното крайснежно звънче започва да расте в средата на зимата:


Украсни качества

Нежни растения с изящни розови до бледолилави цветове8.


Значение на латинското име

Латинското (научното) име на растението – Soldanella pusilla Baumg., както и на другите видове растения, се състои от две задължителни думи и една не задължителна съкратена трета дума накрая.

Първата дума се нарича родово име и показва към кой род принадлежи растението. В случая родовото име е "Soldanella" и идва от латинската дума за монета soldanus, а този род растения е получил това име поради обстоятелството, че листата им често наподобяват малки монети9.

Втората дума в растението се нарича видово име. В случая името е "pusilla" и на латински означава "дребен", "много малък"10.

Третата дума в името е съкратеното изписване на фамилното име на човека, описал за пръв път растението за науката. Тя не е задължителна за изписване и обикновено не се произнася. В конкретния случай съкращението Baumg. показва, че видът е описан от немския ботаник Johann Christian Gottlob Baumgarten (Баумгартен) (7 април 1765 г. – 29 декември 1843 г.), който е описал Дребното крайснежно звънче в свой научен труд през 1816 година11.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

5 Пеев, Д. 1982. Във: Флора на Република България, том VІІІ. София.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

7 Christian Körner, Susanna Riedl, Tobias Keplinger, Andreas Richter. 2019. Life at 0 °C: the biology of the alpine snowbed plant Soldanella pusilla, Alpine Botany 129(2).

8 К. Методиев - собствено наблюдение.

9 How to Grow Soldanella Plants.

10 Dictionary of Botanical Epithets.

11 К. Методиев.


Soldanella pusilla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2022 BGflora.net