БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребно крайснежно звънче

Soldanella pusilla

Снимки на Дребно крайснежно звънче (Soldanella pusilla)

Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla Soldanella pusilla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребно крайснежно звънче, Снежна солданела.


Латинско име

Soldanella pusilla Baumg. - чете се "солданела пусила".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Дребното крайснежно звънче е многогодишно тревисто голо растение. Листата са закръглени, кожести, целокрайни, до 1 cm в диаметър, събрани в розетка, отдолу с множество приседнали жлези, с дръжки дълги 2-5 cm. Цветоносният стрък е висок 2-10 cm, обикновено с един, много рядко с по 2 увиснали цвята. Венчето на цветовете розововиолетово, рядко бяло, тръбесто фуниевидно, 10-15 mm дълго, плитко (до 1/4 от дължината му) назъбено. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

Влажни и каменисти поляни, край топящите се снегове[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин и Витоша; над 2200 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Апенини, Алпи, Карпати и Балкански полуостров[5].


Украсни качества

Нежни растения с изящни розови до бледолилави цветове[6].


Значение на латинското име

Латинското (научното) име на растението – Soldanella pusilla Baumg., както и на другите видове растения, се състои от две задължителни думи и една не задължителна съкратена трета дума накрая.

Първата дума се нарича родово име и показва към кой род принадлежи растението. В случая родовото име е "Soldanella" и идва от латинската дума за монета soldanus, а този род растения е получил това име поради обстоятелството, че листата им често наподобяват малки монети[7].

Втората дума в растението се нарича видово име. В случая името е "pusilla" и на латински означава "дребен", "много малък"[8].

Третата дума в името е съкратеното изписване на фамилното име на човека, описал за пръв път растението за науката. Тя не е задължителна за изписване и обикновено не се произнася. В конкретния случай съкращението Baumg. показва, че видът е описан от немския ботаник Johann Christian Gottlob Baumgarten (Баумгартен) (7 април 1765 г. – 29 декември 1843 г.), който е описал Дребното крайснежно звънче в свой научен труд през 1816 г.[9].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Във: Флора на Република България. Том VІІІ. София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[6] К. Методиев - собствено наблюдение.

[7] How to Grow Soldanella Plants.

[8] Dictionary of Botanical Epithets.

[9] К. Методиев.


Soldanella pusilla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net