БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мековлакнест миск

Jurinea mollis

Снимки на Мековлакнест миск (Jurinea mollis)

Jurinea mollis Jurinea mollis Jurinea mollis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мековлакнест миск.


Латинско име

Jurinea mollis L. (s. l.) - чете се "юринеа молис"; "mollis" значи мек.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мековлакнестият миск е многогодишно тревисто растение с височина от 20 до 60 cm. Листата са пересто-нарязани. Плодовете са грапави или влакнести. Цъфти през лятото[1][2].


Местообитание

Сухи хълмове и скали[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна до около 2400 метра надморска височина[4].


Бележки

При разглеждането на границите на вида в нашия уебсайт сме възприели по-широк обхват, този който е възприет във Флора на България - Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. В по-нови определители, в рамките на този вид се различават два до три отделни вида със съответни подвидове[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[3] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] К. Методиев.


Jurinea mollis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net