БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изправено пропадниче

Pedicularis orthantha

Снимки на Изправено пропадниче (Pedicularis orthantha)

Pedicularis orthantha Pedicularis orthantha Pedicularis orthantha Pedicularis orthantha Pedicularis orthantha Pedicularis orthantha

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Изправено пропадниче, Правоцветно пропадниче.


Латинско име

Pedicularis orthantha Griseb. - чете се "педикула́рис орта́нта"1. Видовото име "orthantha" означава "правоцветен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Изправеното пропадниче е многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 5 до 25 cm, просто, разперено влакнесто, в горния си край вълнесто. Стъблените листа единични. Съцветието е сбито. Прицветниците и чашката вълнести. Цветовете с розовочервено венче, 10-12 cm дълго, голо; горната устна без зъбци. Чашката е 5-делна. Цъфти през месеците май-август3, 4.


Местообитание

По тревисти места във високопланинския пояс5.


Разпространение в България

Установен е в следните наши планини: Средна и Западна Стара планина, Витоша, Средни и Западни Родопи, Пирин и Славянка; от 1400 докъм 2900 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само на Балканския полуостров. Установен е в страните на бивша Югославия, Гърция и България7.
Вижте също

Дърветата в България

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

4 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Стоянов & Китанов. 1966. Пос. източник.

6 Стоянов & Китанов. 1966. Пос. източник.

7 Стоянов & Китанов. 1966. Пос. източник.

Pedicularis orthantha in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2021 BGflora.net