БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийско подбелниче

Homogyne alpina

Снимки на Алпийско подбелниче (Homogyne alpina)

Homogyne alpina Homogyne alpina Homogyne alpina Homogyne alpina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийско подбелниче, Алпийско хомогине.


Латинско име

Homogyne alpina (L.) Cass. - чете се "хомогине алпина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийското подбелниче е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 10 до 40 cm. Стъблото е безлистно, само с 2-3 люспи, влакнесто. Листата са разположени в основата на стъблото (приосновни), бъбрековидни, с дълги дръжки, вълновидно назъбени, дълги и широки от 2 до 4 cm, отдолу по жилките и дръжките влакнести. Цветните кошнички са единично разположени на върха на стъблото, 10-15 mm дълги, с червеникава обвивка. Цветовете са бледо-розови или бледо-червеникави. Плодовете с хвърчилка. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Из ливадите, по тревистите места, в клековите и хвойновите храсталаци и в горите; във високопланинския и отчасти в планинския пояс[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Алпийското подбелниче по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Homogyne alpina

Между 1400 и 2400 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Пиринеи, Юра, Централен френски масив, Алпи, Шварцвалд, Рудните планини, Апенини, Карпати, Балкански полуостров[5].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

Homogyne alpina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net