БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Делтовиден карамфил

Dianthus deltoides

Снимки на Делтовиден карамфил (Dianthus deltoides)

Dianthus deltoides Dianthus deltoides Dianthus deltoides Dianthus deltoides Dianthus deltoides Dianthus deltoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Делтовиден карамфил.


Латинско име

Dianthus deltoides L. - чете се "диа́нтус делто́идес"1. Видовото име deltoides означава "делтовиден"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Делтовидният карамфил е многогодишно тревисто растение. Стъблата 15-40 см високи, грапавочетинести. Приосновните листа и листата на стерилните розетки тъпи. Цветовете единично разположени. Петурата (разширената част) на венчелистчетата около 8 mm дълга, розова, към основата с напречна червена препаска, външно от препаската с бели точки, а вътрешно от препаската е по-светло розова. Цъфти юни-септември3, 4.


Местообитание

Предпланински и планински поляни и пасища5.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Западна Стара планина, Рила, Западните и Средните Родопи и Западни гранични планини, до 2000 m надм. височина6.


Общо разпространение

Европа, Сибир, пренесено в Северна Америка7.


Значение

Отглежда се често като декоративно растение заради красивите си цветове и лесното си отглеждане. Известни са много декоративни разновидности. Растението е отличено с Award of Garden Merit на Кралското градинарско дружество (Royal Horticultural Society) в Обединеното кралство8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 К. Методиев.

5 Стоянов, Н. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

7 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

8 Dianthus deltoides | maiden pink/RHS gardening.


Dianthus deltoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net