БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Розов кокеш

Scorzonera rosea

Снимки на Розов кокеш (Scorzonera rosea)

Scorzonera rosea Scorzonera rosea Scorzonera rosea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Розов кокеш.


Латинско име

Scorzonera rosea Waldst. & Kit. - чете се "скорзонера розеа". Същият вид в различни източници се среща и с името Podospermum roseum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Розовият кокеш е многогодишно тревисто растение. Основата на стъблото гъсто обвита с многобройни кафяви нишки. Стъблото до 50 cm високо, голо, просто (неразклонено), на върха си с по една или няколко кошнички. Листата са линейно-ланцетни, голи, заострени, плоски. Цветовете са розови, езичести, два пъти по-дълги от обвивката. Цъфти юли - септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места и в светли борови гори[2].


Разпространение в България

Във високопланинския и отчасти в планинския пояс на планините Пирин, Стара Планина (западна и средна) и в Знеполски флористичен район; от 1800 докъм 2800 метра надморска височина[3].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Scorzonera rosea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net