БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сърцевиднолистно гологлавче

Globularia cordifolia

Снимки на Сърцевиднолистно гологлавче (Globularia cordifolia)

Globularia cordifolia Globularia cordifolia Globularia cordifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сърцевиднолистно гологлавче, Сърцевидно гологлавче, Сърцелистно гологлавче.


Латинско име

Globularia cordifolia L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сърцевиднолистното гологлавче е дребно храстче, с вдървенели, пълзящи и разклонени стъбла. Листата на пълзящите стъбла са събрани в розетки, 5-20 mm дълги и 4-7 mm широки, кожести, голи, целокрайни, лпотавидно елиптични, с една жилка. Цветовете са събрани в кълбовидни съцветия, разположени на върха на стъблото, с диаметър 10-15 mm. Венчето 6-8 mm дълго, бледолилаво, двуустно - горната устна е двуделна, долната е триделана. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Сухи, каменисти и скалисти предимно варовити места в предпланини и планини[2].


Разпространение в България

В планините Стара планина, Витоша, Беласица, Славянка, Пирин, Западни и Средни Родопи; между 300 и 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Планините на Централна и Южна Европа, Северен Анадол[4].


Значение

Красиво растение с високи украсни (декоративни) качества[5].Източници на информация

[1] Маркова М. 1995. В: Флора на Република България. том Х, София.

[2] Маркова М. 1995. Пос. източник.

[3] Маркова М. 1995. Пос. източник.

[4] Маркова М. 1995. Пос. източник.

[5] К. Методиев - лично наблюдение.


Globularia cordifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net