БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено гологлавче

Globularia aphyllanthes

Снимки на Обикновено гологлавче (Globularia aphyllanthes)

Globularia aphyllanthes Globularia aphyllanthes Globularia aphyllanthes Globularia aphyllanthes

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено гологлавче.


Латинско име

Globularia aphyllanthes Crantz - чете се "глобулариа афилантес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновено гологлавче е многогодишно тревисто растение. Стъблата по няколко, 10-25 cm високи, прави, неразклонени, голи, облистени, на върха с едно кълбесто съцветие. Приосновните листа сближени, лопатовидни или широко овални, целокрайни, на върха врязани, със зъбче в изреза; стъблените листа по-малки, ланцетни. Цветовете са сини до лилави, неправилни. Чашката е 5-делна. Венчето 6-8 mm дълго, двуустно, с двуделна горна устна и триразделна долна[1]. В един от източниците е посочено, че цъфти през месец април[2], а в друг през месеците юни-юли[3]. Същевременно снимките на растението тук са от края на март.


Местообитание

Сухи варовити скалисти и каменисти места, от 50 до 2200 метра надморска височина[4].


Разпространение в България

Карта, показваща естественото разпространение на Обикновеното гологлавче по флористични райони (оцветените в сиво)[5]:

Globularia aphyllanthes


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Южна Русия[6].


Значение

Красиво растение[7].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[6] Маркова, М. 1995. В: Флора на Народна Република България. том Х, София.

[7] К. Методиев - собствено наблюдение.

Globularia aphyllanthes in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net