БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска превара

Scutellaria alpina

Снимки на Алпийска превара (Scutellaria alpina)

Scutellaria alpina Scutellaria alpina Scutellaria alpina Scutellaria alpina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска превара.


Латинско име

Scutellaria alpina L. - чете се "скутелариа алпина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската превара е многогодишно тревисто растение, достигащо височина до 30 cm. Стъблото е с вдървеняла приосновна част и силно разклонено от основата си, с полегнали до изправени влакнести клонки. Листата са елиптични или яйцевидни, плитко назъбени, влакнести, долните с къса дръжка, горните приседнали. Цветовете са с дръжки, събрани в класовидно съцветие, с едри, широки целокрайни прицветници, обагрени червеникавовиолетово. Чашката звънеста, двуустна, горната устна с кух израстък на горната си страна. Венчето 2,5-3 cm дълго, с дълга белезникава тръбица двуустно - горната устна е синьочервена до синьовиотелова, на върха си врязана, с 2 израстъка при основата си, долната цяла, белезникава. Цъфти от юни до октомври[1].


Местообитание

По чакълести места, скали и в редките иглолистни гори - само върху варовикови терени[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Алпийската превара по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Scutellaria alpina

Между 900 и 2700 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Пиринеи, Апенини, Алпи, Карпати, Балкански полуостров (България, бивша Югославия, Албания, Гърция)[5].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източик.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

Scutellaria alpina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net