БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рилска иглика

Primula deorum

Снимки на Рилска иглика (Primula deorum)

Primula deorum Primula deorum Primula deorum Primula deorum Primula deorum Primula deorum Primula deorum Primula deorum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рилска иглика, Божествена иглика.


Латинско име

Primula deorum Velen. - чете се "при́мула део́рум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие2.

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "Уязвим"3.


Описание и разпознаване

Рилската иглика е многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище. Листата са продълговати или ланцетно, месести, 4-15 cm дълги и 1-2 cm широки, целокрайни, заострени, към основната стеснени, приседнали. Цветоносният стрък е висок до 18-20 (2–39) cm, в горната си част е лепкав, виолетово обагрен, цветовете на върха му са обикновено между 5-10 на брой, но могат да бъдат и от 3 до 18, обикновено обърнати на една страна и слабо увиснали, с къси дръжчици, равни на чашката или едва по-дълги. Чашката на цвета достига до половината дължината на венечната тръбица. Венчето червеновиолетово (тъмновиолетово), дълго 10-15 mm, а разперената му част е с диаметър до 1,5 cm. Цъфти юни-август4, 5.


Местообитание

Мочурливи и тревисти места край езера и потоци, из торфища и по влажни скалисти места във високопланинския пояс6.


Разпространение в България

Рила и Витоша, между 1900–2800 метра надморска височина7. За растящите на Витоша растения има съмнения, че са пренесени там от човека8.


Общо разпространение

Расте единствено в България9.


Украсни качества

Много красиво растение благодарение на своите едри червеновиолетови цветове10.


Любопитно

Рилската иглика е едно от легендарните български растения, както поради красотата си и поради това, че расте единствено в България, така и поради интересната история за нейното откриване, разказана в също така легендарната книга на проф. Стефан Станев "Звезди гаснат в планината".

Растението е описано като ново за науката от чешкия ботаник Йозеф Веленовски (Josef Velenovský) през 1891 г. по растения събрани от него през 1889 г. край най-горните извори на река Марица. През същата година растението е намерено и събрано в Рила и от бъдещия пръв български професор по ботаника Стефан Георгиев. След задълбочени проучвания и сравнения, той също установява, че растението е неизвестно за науката, направил му пълно латинско описание и го нарекъл Primula bulgarica - т. е. Българска иглика. Преди ръкописът на Георгиев да бъде публикуван, той получил току-що излязлата статия на Веленовски "Нови растения от България", където за негово огромно разочарование, намерил описанието на новия вид - т. е. чешкият учен с малко изпреварил българския. А съгласно правилата, при описание на нов вид, този учен, който пръв публикува описанието на новият вид е с предимство и неговото име се признава за откривател.

Нямайки избор, Георгиев изтеглил ръкописа си и в статията за растителността на Рила приел даденото от Веленовски име на игликата11.


Значение на латинското име

Primula deorum Velen. - родовото име "primula" идва от латинската дума primus - първи, т. е. едно от първите цъфтящи растения през пролетта, а "deorum" от латинската дума за Бог - Deos, т. е. "божествена"12. Съкращението Velen. показва името на откривателя, споменатия вече Йозеф Веленовски (Josef Velenovský). При произнасяне на латинското име на растението, името на учения, който го е описал обикновено не се произнася13.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

5 Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

7 Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

8 Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

9 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

10 К. Методиев - собствено набюдение.

11 Станев, Ст. 2006. Звезди гаснат в планината. Изд. "Летера". Пловдив.

12 Станев, Ст. 2006. Пос. източник.

13 К. Методиев.


Primula deorum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2022 BGflora.net