БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински див магданоз

Ligusticum mutellina

Снимки на Планински див магданоз (Ligusticum mutellina)

Ligusticum mutellina Ligusticum mutellina Ligusticum mutellina Ligusticum mutellina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински див магданоз, Обикновен див копър.


Латинско име

Ligusticum mutellina (L.) Grantz. - чете се "Лигустикум мутелина". Среща се и под името Meum mutellina.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинският див магданоз е многогодишно тревисто растение, достигащо височина до 30 cm. Стъблото е изправено, голо, нерезклонено или слабо разклонено на върха. Листата в по-голямата си част са разположени в основата на стъблото, дълги са от 2 до 7 cm, 2-3 пъти пересто наделени, крайните дялове са теснолинейни. Главните лъчи на сложния сенник са 6-11 на брой, без обвивка или с обвивка от 1-2 листчета. Венчелистчетата на цветовете са розови до червени, рядко белезникави, на върха врязани. Цъфти юли - септември[1].


Местообитание

Влажни каменливи места, из торфищата и край потоците в планините[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Планински див магданоз по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Ligusticum mutellina

Между 1800 и 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Планините на Средна и Южна Европа[5].


Значение

Добро фуражно растение. Използва се като подправка[6].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

Ligusticum mutellina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net