БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Здравец

Geranium macrorrhizum

Снимки на Здравец (Geranium macrorrhizum)

Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Здравец, Обикновен здравец.


Латинско име

Geranium macrorrhizum L. - чете се "гераниум макроризум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение със силна приятна миризма и с дълги хоризонтални коренища с кафяви до кестеняви люспи. Стъблата високи 15-60 cm. Приосновните листа са с дълги до 25 cm дръжки, листните петури дълбоко дланевидно разделени на 5-7 обратно яйцевидни, назъбени дялове. Цветовете събрани във връхни съцветия. Тичинките 10, два пъти по-дълги от чашелистчетата и прашниците стърчат извън венчето. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Влажни и сенчести места, често по скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Тракийска низина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Стара Планина, Средна гора, Родопи и Софийски район. От 300 до 2500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Южна и Източна Европа[4].


Значение

Лечебно и широко използвано като декоративно растение.


Употребяема част (билка)

Стрък от обикновен здравец - Herba Geranii macrorrhizi.

Коренище от обикновен здравец - Herba Geranii macrorrhizi.


Време и начин на бране на билката

Стрък от здравец - бере се по време на цъфтеж, като с остър нож или сърп се отрязват цветоносните стъбла и приосновните листа на 4-5 cm от върха на коренището[5].

Коренище от обикновен здравец - събирането става през пролетта и есента чрез изкопаване[6].


Първична обработка

Стрък от здравец - сушат се разстлани в проветриви помещения[7].

Коренище от обикновен здравец - събраните коренища се измиват бързо в течаща вода. След отцеждане се нарязват на късове с дължина 8-10 cm, след което се сушат на тънък (3-5 cm) пласт върху рамки в силно проветриви помещения или на открито. Коренищата се сухи, когато при огъване се чупят[8].


Лечебно действие и приложение

И двете билки имат основно хипотензивно действие (свалят кръвното налягане)[9], което действие се проявява и при приемане на свежи листа.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Петрова, А. & С. Кожухаров, 1979. В: Флора на Н.Р.България, том VІІ.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[7] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[8] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[9] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.


Geranium macrorrhizum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net