БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лерхенфелдово плюскавиче

Silene lerchenfeldiana

Снимки на Лерхенфелдово плюскавиче (Silene lerchenfeldiana)

Silene lerchenfeldiana Silene lerchenfeldiana Silene lerchenfeldiana Silene lerchenfeldiana Silene lerchenfeldiana Silene lerchenfeldiana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Лерхенфелдово плюскавиче.


Латинско име

Silene lerchenfeldiana Baumg. - чете се "силене лерхенфелдиана".


Природозащитен статут и заплахи

Лерхенфелдовото плюскавиче НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лерхенфелдовото плюскавиче е многогодишно тревисто растение със стерилни листни розетки и приповдигащи се стъбла. Стъблата са високи от 5 до 60 cm. Листата са ланцетни, заострени. Съцветието повече или по-малко правилен дихазий. Чашката на цветовете 9-12 mm дълга, тясно бухалковидна, с 10 ясни и без или с няколко неясни странични жилки. Венчелистчетата са продълговато линейни, леко врязани на върха, червеникави или пурпурни. Стълбчетата са 3. Плодната кутийка е гола, с равна на нея дръжка (карпофор). Цъфти май-агуст[1].


Местообитание

В скални пукнатини[2].


Разпространение в България

Карта показваща разпространението на Лерхенфелдово плюскавиче по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Silene lerchenfeldiana

От 200 до 2600 метра надморска височина.


Общо разпространение

България, Гърция, Република Македония и Румъния[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация "Родопи". София.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София; Йорданов & Кузманов, 1966.

[4] Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.


Silene lerchenfeldiana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net