Алпийски ацинос

Acinos alpinus

Снимки
Acinos alpinus Acinos alpinus Acinos alpinus Acinos alpinus
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4
Особености на вида
Български наименованияАлпийски ацинос.
Латинско наименованиеAcinos alpinus (L.) Moench - чете се "ацинос алпинус". Среща се и под името Calamintha alpina (L.) Lam.
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеАлпийският ацинос е многогодишно тревисто растение. Стъблото в основата си отчасти вдървеняло, силно разклонено, с полегнали или приповдигащи се късовлакнести клонки, до 30 cm високи. Листата са елиптични или овални, до 1 cm дълги, голи или слабо влакнести, с 2 до 4 малки зъбчета от всяка страна, с къси дръжки. Цветовете са събрани по 6-10 в пазвите на листата, образуващи почти класовидни съцветия. Чашката влакнеста, червеникава, тръбеста, двуустна, с 13 жилки; зъбците ѝ при плодовете са изправени или разперени, но не се сближават и не затварят отвора ѝ. Венчето 15-22 mm дълго, синьовиолетово или розово, повече от 2 пъти по-дълго от чашката, с права тръбица, долната устна 3 делна, горната плоска, врязана. Цъфти юни-август [Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София].
МестообитаниеКаменисти и тревисти места във високопланинския и отчасти планинския пояс [Стоянов & Китанов, 1966].
Разпространение в БългарияУстановен е в планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Западни и Средни Родопи, Пирин, Славянка, Беласица, Осогово; между 1400 и 2900 метра надморска височина [Стоянов & Китанов, 1966].
Общо разпространениеПиринеи, Апенини, Алпи, Карпати, Балкански полуостров, Мала Азия, Северна Африка [Стоянов & Китанов, 1966].
ЗначениеИзползва се за приготвяне на чай [Стоянов & Китанов, 1966].

Начало > Семейства > семейство Устноцветни > род Ацинос > Алпийски ацинос

ban

ban

© 2014 BGflora.net

ban