БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски ацинос

Acinos alpinus

Снимки на Алпийски ацинос (Acinos alpinus)

Acinos alpinus Acinos alpinus Acinos alpinus Acinos alpinus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Алпийски ацинос.


Латинско име

Acinos alpinus (L.) Moench - чете се "ацинос алпинус". Среща се и под името Calamintha alpina (L.) Lam.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийският ацинос е многогодишно тревисто растение. Стъблото в основата си отчасти вдървеняло, силно разклонено, с полегнали или приповдигащи се късовлакнести клонки, до 30 cm високи. Листата са елиптични или овални, до 1 cm дълги, голи или слабо влакнести, с 2 до 4 малки зъбчета от всяка страна, с къси дръжки. Цветовете са събрани по 6-10 в пазвите на листата, образуващи почти класовидни съцветия. Чашката влакнеста, червеникава, тръбеста, двуустна, с 13 жилки; зъбците ѝ при плодовете са изправени или разперени, но не се сближават и не затварят отвора ѝ. Венчето 15-22 mm дълго, синьовиолетово или розово, повече от 2 пъти по-дълго от чашката, с права тръбица, долната устна 3 делна, горната плоска, врязана. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места във високопланинския и отчасти планинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Западни и Средни Родопи, Пирин, Славянка, Беласица, Осогово; между 1400 и 2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Пиринеи, Апенини, Алпи, Карпати, Балкански полуостров, Мала Азия, Северна Африка[4].


Значение

Използва се за приготвяне на чай[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

[3] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

[4] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

[5] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

Acinos alpinus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2021 BGflora.net