БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Превъзходен карамфил

Dianthus superbus

Снимки на Превъзходен карамфил (Dianthus superbus)

Dianthus superbus Dianthus superbus Dianthus superbus Dianthus superbus Dianthus superbus Dianthus superbus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Превъзходен карамфил, Великолепен карамфил.


Латинско име

Dianthus superbus L. - чете се "диантус супербус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Превъзходният карамфил е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 60 cm. Листата са широколинейно-ланцетни (3-5 mm широки), меки. Съцветията са рехава метлица. Цветовете са силно ароматни; венчелистчетата са дълбоко ресничесто нарязани; бели, белорозови или лилави. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Влажни планински ливади[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Превъзходния карамфил по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Dianthus superbus

Според цитираният по-горе източник, расте между 800 и 1800 метра надморска височина, но авторът на тези редове е намирал растението да расте и цъфти във Витоша на 2100 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа и Азия[5].


Украсни качества

Красиво растение, което се засажда в градините, и от което са известни редица градински разновидности[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] К. Методиев - собствено наблюдение от 19 август 2019 г.

[5] Dianthus superbus - Wikipedia.

[6] Dianthus superbus - Wikipedia


Dianthus superbus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net