БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мрачен карамфил

Dianthus tristis

Снимки на Мрачен карамфил (Dianthus tristis)

Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis Dianthus tristis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мрачен карамфил, Тъжен карамфил.


Латинско име

Dianthus tristis Velen. - чете се "диа́нтус три́стис"1. Видовото име tristis означава "кисел, горчив, тъжен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мрачният карамфил е многогодишно тревисто растение. Цветовете събрани в главички. Причашковите люспи кожести, тъмнокафяви, с набръчкан, неясно ципест ръб, на върха рязко преминаващи в разперен, 3-10 mm дълъг осил. Чашката дълга 8-10 mm. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Тревисти и каменисти места в планините4.


Разпространение в България

Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Западни гранични планини, Знеполски район, Стара планина (западна); от 1000 до 2600 метра надморска височина5.

Карта, показваща естественото разпространение на Мрачния карамфил по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Dianthus tristis


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Мрачния карамфил7:

Dianthus tristisВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. - посетен на 7 март 2023 г.


Dianthus tristis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net