БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Красиволистна попова лъжичка

Thlaspi bellidifolium

Снимки на Красиволистна попова лъжичка (Thlaspi bellidifolium)

Thlaspi bellidifolium Thlaspi bellidifolium Thlaspi bellidifolium Thlaspi bellidifolium Thlaspi bellidifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Красиволистна попова лъжичка[1][2], Паричколистна попова лъжичка[3].


Латинско име

Thlaspi bellidifolium Griseb. - чете се "тласпи белидифолиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[4].

В Червена книга на Република България (2015 г.) видът е включен с категория "Застрашен"[5]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Местообитанията и популациите на вида са застрашени от антропогенно въздействие – туризъм, отъпкване и от природни бедствия – пожари, лавини, срутване на скални маси, ерозионни процеси".


Описание и разпознаване

Красиволистната попова лъжичка e многогодишно тревисто растение, образуващо гъст чим (туфа), без пълзящи издънки. Присновните листа са издължено обратно лопатовидни, с дръжки. Стъблените листа са без дръжки (приседнали) с две ушички при основата си. Цветовете са едри - розови или виолетови, със жълти прашници. Съцветията са сбити. Цъфти през месеците юни - август[6].

От другите видове от рода се различава най-лесно по оцветяването на цветовете - при всички други цветовете са бели, докато при Красиволистната попова лъжичка цветовете са розови или лилави[7].


Местообитание

Расте по варовити каменисти и скалисти поляни, върху плитки и неразвити хумусно-карбонатни почви във високопланинския пояс. Популациите са пространствено изолирани, силно фрагментирани, с ниска численост[8].


Разпространение в България

Славянка (Голям Царев връх), Северен Пирин (вр. Вихрен, циркусите Голям и Малък Казан, Баюви дупки, Разложки суходол); от 2000 до около 2800 m надморска височина[9].


Общо разпространение

Балкански полуостров (Албания, България, Република Македония)[10].


Значение

Красиво растение[11].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Валентина Горанова, Пепа Игнатова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив - това име е превод от латинското име на растението.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[4] Закон за биологичното разнообразие.

[5] Валентина Горанова, Пепа Игнатова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив - това име е превод от латинското име на растението.

[8] Валентина Горанова, Пепа Игнатова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[9] Валентина Горанова, Пепа Игнатова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[10] Валентина Горанова, Пепа Игнатова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[11] К. Методиев 2011 - собствено наблюдение.


Thlaspi bellidifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban