БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска язовка

Bartsia alpina

Снимки на Алпийска язовка (Bartsia alpina)

Bartsia alpina Bartsia alpina Bartsia alpina Bartsia alpina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска язовка, Алпийска бартсия, Високопланинска язовка.


Латинско име

Bartsia alpina L. - чете се "бартсиа алпина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийска язовка е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, до 25 см високо, просто, в горната си част разперено жлезисто-влакнесто. Листата срещуположни, до 25 мм дълги и до 16 мм широки, яйцевидни, тъпи, назъбени, полуобхващащи стъблото, често с виолетови ивици. Цветовете единични, на къси жлезисти дръжки в пазвите на листата, образуващи късо, почти кълбесто връхно съцветие. Чашката жлезисто-влакнеста, с 4 зъбеца, често с виолетови ивици. Венчето 18-22 мм дълго, тъмновиолетово, с дълга тръбица, влакнесто, с цяла горна и 3- разделна долна устна. Тичинки 4. Стълбчето тънко, малко по-дълго от венчето. Цъфти юли - август[1].


Местообитание

По тревистите полувлажни места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Пирин и Рила от 2100 докъм 2600 m надм. височина[3].


Общо разпространение

Пиренеи, Юра, Алпи, Вогези, Шварцвалд, Карпати, Арктическа Европа, Балкански полуостров, Арктическа Америка, Гренландия, Исландия[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

Bartsia alpina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net