БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребнолюспест карамфил

Dianthus microlepis

Снимки на Дребнолюспест карамфил (Dianthus microlepis )

Dianthus microlepis Dianthus microlepis Dianthus microlepis Dianthus microlepis Dianthus microlepis Dianthus microlepis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребнолюспест карамфил, Дребнолистен карамфил.


Латинско име

Dianthus microlepis Boiss. - чете се "диантус микролепис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението над земята е от 2 до 10 см. Растенията са със къси стъбла и образуват плътни туфи (възглавнички). Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Стара планина (средна), Витоша, Рила, Пирин, Западни гранични планини, Родопи (западни, средни). От 1400 до 2700 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само в балканските страни: България, Северна Македония и Гърция[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (CC BY-SA 3.0) - посетен на 15 юли 2020 г.


Dianthus microlepis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net