БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиндска еспарзета

Onobrychis pindicola

Снимки на Пиндска еспарзета (Onobrychis pindicola)

 Onobrychis pindicola  Onobrychis pindicola  Onobrychis pindicola  Onobrychis pindicola  Onobrychis pindicola  Onobrychis pindicola

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиндска еспарзета, Планинска еспарзета, Шарски еспарзет.


Латинско име

Onobrychis pindicola Hausskn. - чете се "онобрихис пиндикола".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пиндската еспарзета е многогодишно тревисто туфесто растение, със скъсени стъбла или стъблата липсват. Дръжките на съцветията са разположени направо върху коренището. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Тревисти и каменисти места върху варовикови места[2].


Разпространение в България

Планините Славянка и Пирин, между 1800 и 2200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].


Бележки

Според повечето литературни източници в планините на България се срещат два близки вида - разглежданият тук Onobrychis pindicola, който се отнася към подвида Onobrychis pindicola ssp. urumovii Degen & Drenovski и Onobrychis montana ssp. scardica (Griseb.) P. W. Ball. Според най-новите изследвания, в планините Славяннка и Пирин се среща само един вид, който следва да носи името Onobrychis pindicola, отнасящ се към подвида Onobrychis pindicola ssp. urumovii Degen & Drenovski[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Ekaterina Kozuharova, Marie Hale, Vasil Simeonov, Miroslava Nedyalkova, Kirsten Wolff & A. J. Richards. 2017. Onobrychis pindicola and O. montana (Fabaceae) in the Pirin and Slavyanka Mts (SW Bulgaria): can we distinguish between them? – Phytol. Balcan., 23(3): 371-380. Sofia.


Onobrychis pindicola in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net