БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ручейно омайниче

Geum rivale

Снимки на Ручейно омайниче (Geum rivale)

Geum rivale Geum rivale Geum rivale Geum rivale Geum rivale

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ручейно омайниче.


Латинско име

Geum rivale L. - чете се "геум ривале".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 15-40 cm. Цветовете увиснали надолу, звънчевидни, 1-1,5 cm в диаметър. Чашката е от два кръга от по 5 кафявочервени листчета, външните 2 пъти по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 5, 10-15 mm дълги, розово червени до жълтеникаво бели, повече или по-малко равни на чашелистчетата. Цъфти през месеците юни-август[2].


Местообитание

Влажни ливади и край потоци[3].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западна и централна), Знеполски район, Западни гранични планини, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица и Родопи (средни и западни). От 1200 до 2100 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа (без най-южните части), Югозападна Азия, Кавказ, Сибир, Северна Америка[5].


Значение

Използва се в народната медицина. Употребява се и като подправка към храната. Младите листа могат да се използват за салата, съдържат витамин С и витамин А. Медоносно растение[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Асенов, Ив. 1973. Флора на Н. Р. България. Том V.

[3] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

[4] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.


Geum rivale in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net