Ручейно омайниче

Geum rivale

Снимки
Geum rivale Geum rivale Geum rivale
снимка 1 снимка 2 снимка 3
Особености на вида
Българско наименованиеРучейно омайниче
Латинско наименованиеGeum rivale L. - чете се "геум ривале"
Природозащитен статут и заплахиВидът не е защитен.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение. Стъблото високо 15-40 cm. Цветовете увиснали надолу, звънчевидни, 1-1,5 cm в диаметър. Чашката е от два кръга от по 5 кафявочервени листчета, външните 2 пъти по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 5, 10-15 mm дълги, розово червени до жълтеникаво бели, повече или по-малко равни на чашелистчетата. Цъфти през месеците юни-август [Асенов, Ив. 1973. Флора на НРБългария, том V].
МестообитаниеВлажни ливади и край потоци.
Разпространение в БългарияУстановен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западна и централна), Знеполски район, Западни гранични планини, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица и Родопи (средни и западни). От 1200 до 2100 метра надморска височина [Асенов, Ив. 1973. Флора на НРБългария, том V].
Общо разпространениеЕвропа (без най-южните части), Югозападна Азия, Кавказ, Сибир, Северна Америка [Асенов, Ив. 1973. Флора на НРБългария, том V].
ЗначениеИзползва се в народната медицина. Употребява се и като подправка към храната. Младите листа могат да се използват за салата, съдържат витамин С и витамин А. Медоносно растение [Асенов, Ив. 1973. Флора на НРБългария, том V].

Начало > Семейства > семейство Розоцветни > род Омайниче > Ручейно омайниче

© 2008 BGflora.net

ban