БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прешленесто пропадниче

Pedicularis verticillata

Снимки на Прешленесто пропадниче (Pedicularis verticillata)

Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata Pedicularis verticillata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прешленесто пропадниче.


Латинско име

Pedicularis verticillata L. - чете се "педикула́рис вертицила́та".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прешленестото пропадниче е многогодишно тревисто полупаразитно растение. Стъблата обикновено по няколко, изправени, 10-20 см високи, обикновено влакнести по 4 надлъжни линии. Листата почти голи, стъблените събрани в прешлен по 3-4 или срещуположни, веднъж перести, с назъбени дялове, долните с дълги дръжки. Съцветието късо, почти кълбесто. Долните прицветници подобни на листата, горните ромбични, назъбени. Чашката влакнеста, плитко 5-разделна. Венчето 14—20 мм дълго, розовочервено, голо. Цъфти юли - август[1].


Местообитание

По тревистите места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила и Пирин; между 2000—2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Планините на Испания и Франция, Апенини, Алпи, Карпати, Балкански полуостров (бивша Югославия, Албания, Гърция), Арктическа Европа, Сибир, Далечния Изток, Монголия, Аляска[4].


Значение

Красиво растение[5].



Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Вълев, Ст. & Ив. Асенов. 1964. Пос. източник.

[5] К. Методиев - собств. наблюдение.


Pedicularis verticillata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net