БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийско димитровче (Алпийски звездел)

Aster alpinus

Снимки на Алпийско димитровче (Aster alpinus)

Aster alpinus Aster alpinus Aster alpinus Aster alpinus Aster alpinus Aster alpinus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийско димитровче (Алпийски звездел).


Латинско име

Aster alpinus L. - чете се "а́стер алпи́нус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището дебело, разклонено. Стъблото 5-25 cm високо. Приосновните листа продълговато обратно яйцевидни, с дръжки, тъпи, целокрайни, влакнести; стъблените продълговатоланцетни, последователни, приседнали. Цветните кошнички едри, до 4,5 cm в диаметър, разположени по една на върховете на цветоносните стъбла. Обвивните листчета влакнести. Средните тръбести цветове жълти, периферните езичести, синьовиолетови до синьорозови, разположени в един ред, около 2 cm дълги. Плодът с хвърчилка от власинки. Цъфти юни - август2.


Местообитание

Скали и скалисти места3.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопи (средни), Пирин, Рила и Стара Планина (средна)4; между 1400 и 2900 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Планините в Европа, Западна Азия6.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Aster alpinus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net