БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийско димитровче (Алпийски звездел)

Aster alpinus

Снимки на Алпийско димитровче (Aster alpinus)

Aster alpinus Aster alpinus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийско димитровче, Алпийски звездел.


Латинско име

Aster alpinus L. - чете се "астер алпинус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището дебело, разклонено. Стъблото 5-25 cm високо. Приосновните листа продълговато обратно яйцевидни, с дръжки, тъпи, целокрайни, влакнести; стъблените продълговатоланцетни, последователни, приседнали. Цветните кошнички едри, до 4,5 cm в диаметър, разположени по една на върховете на цветоносните стъбла. Обвивните листчета влакнести. Средните тръбести цветове жълти, периферните езичести, синьовиолетови до синьорозови, разположени в един ред, около 2 cm дълги. Плодът с хвърчилка от власинки. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Скали и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопи (средни), Пирин, Рила и Стара Планина (средна)[3]. Между 1400 и 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Планините в Европа, Западна Азия[5].


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.


Aster alpinus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net