БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плътногрудеста лисичина

Corydalis solida

Снимки на Плътногрудеста лисичина (Corydalis solida)

Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida Corydalis solida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плътногрудеста лисичина.


Латинско име

Corydalis solida (L.) Swartz - чете се "кори́далис со́лида"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Плътногрудестата лисичина е многогодишно тревисто растение, достигащо височина 10-15 cm. Стъблото с дъговидно извито ципесто листче. Листата са три пъти тройно разделени. Листчетата до 6 mm широки, линейни до елиптични. Прицветниците назъбени или дланевидно нарязани. Цъфти през март - май2.


Местообитание

Светли гори и храсталаци3.


Разпространение в България

Расте в цялата страна, като достига до 2600 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-северните ѝ части), Средиземноморие, Централна, Източна и Югозападна Азия, Кавказ5.


Значение

Лечебно6 и декоративно растение7.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Йорданов Д & Ст. Кожухаров. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

6 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

7 К. Методиев.


Corydalis solida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net