БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червена детелина

Trifolium pratense

Снимки на Червена детелина (Trifolium pratense)

Trifolium pratense Trifolium pratense Trifolium pratense

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червена детелина, Ливадна детелина.


Латинско име

Trifolium pratense L. - чете се "трифо́лиум прате́нзе"[1]. Видовото име pratense означава "ливадна"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Червената детелина е многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 70 см. Цветовете розови до пурпурночервени. Чашката затворена с пръстеновидно надебеляване, покрита с власинки. Прилистниците са триъгълно-яйцевидни, осилесто стеснени на върха. Цъфти май-юли[3].


Местообитание

Влажни тревисти места и ливади[4].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 2200 метра надморска височина[5].


Значение

Култивирано, фуражно, лечебно, медоносно[6] и декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Trifolium pratense in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net