БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Розова иглика

Primula farinosa

Снимки на Розова иглика (Primula farinosa)

Primula farinosa Primula farinosa Primula farinosa Primula farinosa Primula farinosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Розова иглика, Брашнеста иглика.


Латинско име

Primula farinosa L. - чете се "примула фариноза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Розовата иглика е многогодишно тревисто растение, високо от 3 cm до 30 cm. Младите, току-що развити листа са с изпъкнала отдолу средна жилка и със завит надолу ръб. Цветовете са с розови венчета. Чашката е равна или малко по-къса от венечната тръбица. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Влажни торфени и мочурливи места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Розовата иглика по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Primula farinosa

От 1600 до 2600 метра надморска височина[4].


Бележки

В нашата страна растат два подвида от тази иглика: Primula farinosa ssp. farinosa, която е с плътен брашнест налеп по листата и Primula farinosa ssp. exigua, която е с тънък брашнест налеп по листата[5]. На снимките са растения от втория подвид.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Primula farinosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net