БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Mалка иглика

Primula minima

Снимки на Mалка иглика (Primula minima)

Primula minima Primula minima Primula minima Primula minima Primula minima Primula minima Primula minima Primula minima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Mалка иглика, Клинолистна иглика.


Латинско име

Primula minima L. - чете се "примула минима".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, вретеновидно или неправилно, корените тънки, нишковидни. Стъблото от 3 до 30 mm високо или липсва. Листата са 5-20 mm дълги, 4-8 mm широки, приседнали, събрани в гъсти розетки, обратно клиновидни до широко обратно клиновидни и лопатовидни, върхът на листа едро неправилно назъбен до разредено дълбото нарязан, зъбците с тънък хрущялен ръб, по повърхността и ръба голи, рядко единично жлезисти. Цветовете са разположени по един или два на стъблото. Чашката 4-11 mm дълга, звънеста. Венчето 7-22 mm широко, розово-лилаво, дисковидно; тръбицата на венчето 6-11 mm дълга, 2-3 mm широка. Плодът е тип кутийка, 2,5-4 mm дълга, 2-3 mm широка, отваряща се с 5 конусовидни, на върха късо осилчести зъбчета, гола, включена в чашката. Семената 0,8-1 mm дълги, неправилно многоъгълни, с ципест ръб, кафяви. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Алпийски поляни, край снежните преспи и скалните повърхности и пукнатини във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Между 2000 и 2900 метра надморска височина в планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Пирин, Рила, Средни и Западни Родопи[3].


Общо разпространение

Източните части на Централна и Югоизточна Европа[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1982. В: Флора на Народна Република България. Том VIII, София.

[2] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[3] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.


Primula minima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net