БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинско крайснежно звънче

Soldanella montana

Снимки на Планинско крайснежно звънче (Soldanella montana)

Soldanella montana Soldanella montana Soldanella montana Soldanella montana Soldanella montana Soldanella montana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Планинско крайснежно звънче, Планинска солданела.


Латинско име

Soldanella montana Willd. - чете се "солданела монтана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинското крайснежно звънче е многогодишно тревисто растение. Всичките листа са приосновни (събрани в основата на стъблото), кожести, бъбрековидни, 1-5 cm в диаметър, почти целокрайни, отдолу с множество приседнали жълтеникави жлези; дръжките на листата 3-8 cm дълги. Цветоносният стрък 5-15 cm дълъг (след прецъфтяването се удължава), с от 2 до 10 цвята. Цветовете са обагрени виолетово до розовочервено, 5-15 mm дълги, увиснали, изрязани до средата на 10 линейно-ланцетни дяла, от които 5 триделни се редуват с 5 прости. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Мочурливи ливади, торфища, край поточета и в сенчести гори в планинския и високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Беласица, Западни и Средни Родопи, Витоша, Осогово, Западна и Средна Стара планина; между 1300 и 2700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Пиринеи, Алпи, Карпати, Балкански полуостров[4].


Бележки

Според много от по-новата ботаническа литература, този вид в България се разделя на два други вида: Soldanella rhodopaea F. K. Mayer и Soldanella chrysostricta Kress, разликите между които са незначителни и с преходни форми. Тук сме възприели виждането, че България се среща Soldanella montana Willd, която е и описаната на страницата.[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Soldanella montana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net