БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Миджурско червеноглавче

Knautia midzorensis

Снимки на Миджурско червеноглавче (Knautia midzorensis)

Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Миджурско червеноглавче.


Латинско име

Knautia midzorensis Formánek - чете се "кнауциа мидзорензис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Миджурското червеноглавче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Стъблото и листата голи или понякога късо влакнести. Всички листа са цели - НЕнаделени; долните листа са четири до шест пъти по-дълги отколкото широки, широко ланцетни; горните листа са две до четири пъти по-дълги отколкото широки, яйцевидни, приседнали често сърцевидни и обхащащи стъблото. Главичките 3 до 5 см широки; венчето обикновено розово или светло пурпурно. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Планински ливади[2], край горски пътища[3].


Разпространение в България

Разпространение на Миджурското червеноглавче по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Knautia midzorensis

Между 1500 и 2900 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Балкански полуостров[6].


Значение

Украсно (декоративно) растение[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[3] К. Методиев, собствени наблюдения (2018 г.).

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[6] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[7] К. Методиев, собствени наблюдения (2018 г.).


Knautia midzorensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner