БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Миджурско червеноглавче

Knautia midzorensis

Снимки на Миджурско червеноглавче (Knautia midzorensis)

Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis Knautia midzorensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Миджурско червеноглавче.


Латинско име

Knautia midzorensis Formánek - чете се "кна́уциа мидзоре́нзис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Миджурското червеноглавче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Стъблото и листата голи или понякога късо влакнести. Всички листа са цели - НЕнаделени; долните листа са четири до шест пъти по-дълги отколкото широки, широко ланцетни; горните листа са две до четири пъти по-дълги отколкото широки, яйцевидни, приседнали често сърцевидни и обхащащи стъблото. Главичките 3 до 5 см широки; венчето обикновено розово или светло пурпурно. Цъфти юли-септември2.


Местообитание

По тревисти и каменисти места, планински ливади3 и край горски пътища4.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Западни и Средни Родопи, Западна и Средна Стара планина, Рила, Пирин, Витоша, Западни гранични планини; Знеполски район, Западен Предбалкан; от 1100 до 2900 метра надморска височина5.


Общо разпространение

В планините на следните балкански държави: България, Албания, Гърция, Сърбия, Северна Македония - балкански ендемит6.


Значение

Украсно (декоративно) растение7.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

3 Петрова, А. 2012. Във: Флора на Република България, том XI, София.

4 К. Методиев, собствени наблюдения (2018 г.).

5 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

6 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

7 К. Методиев, собствени наблюдения (2018 г.).


Knautia midzorensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2022 BGflora.net