БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланински растения с бели цветове

Високопланински растения с бели цветове.


Семейство Бобови (Fabaceae)


Рилска детелина (Trifolium orbelicum)

Рилска детелина


Семейство Брошови (Rubiaceae)


Разнолистно еньовче (Galium anisophyllon)

Разнолистно еньовче


Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)


Гълъбов нокът (Lonicera caerulea)

Гълъбов нокът


Черен нокът (Lonicera nigra)

Черен нокът


Семейство Дебелецови (Crassulaceae)


Почерняваща тлъстига (Sedum atratum)

Почерняваща тлъстига


Семейство Дилянкови (Valerianaceae)


Трикрилна дилянка (Valeriana tripteris)

Трикрилна дилянка


Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)


Малка очанка (Euphrasia minima)

Малка очанка


Семейство Живовлякови (Plantaginaceae)


Тинтявов живовлек (Plantago gentianoides)

Тинтявов живовлек


Рилска класица (Alopecurus riloensis)

Рилска класица


Семейство Игликови (Primulaceae)


Мъхнат оклоп (Androsace villosa)

Мъхнат оклоп


Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae)


Жлезиста каменоломка (Saxifraga adscendens)

Жлезиста каменоломка


Мъховидна каменоломка (Saxifraga bryoides)

Мъховидна каменоломка


Набраздена каменоломка (Saxifraga exarata)

Набраздена каменоломка


Дебелецова каменоломка (Saxifraga paniculata)

Дебелецова каменоломка


Пиемонтска каменоломка (Saxifraga pedemontana)

Пиемонтска каменоломка


Кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia)

Кръглолистна каменоломка


Шпрунерова каменоломка (Saxifraga spruneri)

Шпрунерова каменоломка


Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)


Алпийски рожец (Cerastium alpinum)

Алпийски рожец


Банатски рожец (Cerastium banaticum)

Банатски рожец


Тристълбчест рожец (Cerastium cerastoides)

Тристълбчест рожец


Скален карамфил (Dianthus petraeus)

Скален карамфил


Превъзходен карамфил (Dianthus superbus)

Превъзходен карамфил


Алпийска мишовка (Minuartia recurva)

Алпийска мишовка


Пролетна мишовка (Minuartia verna)

Пролетна мишовка


Увиснала кутявка (Moehringia pendula)

Увиснала кутявка


Сребриста паронихия (Paronychia kapela)

Сребриста паронихия


Планинска хрущялка (Scleranthus neglectus)

Планинска хрущялка


Ресничесто плюскавиче (Silene ciliata)

Ресничесто плюскавиче


Лъчево плюскавиче (Silene pusilla)

Лъчево плюскавиче


Рьомерово плюскавиче (Silene roemeri)

Рьомерово плюскавиче


Семейство Кремови (Liliaceae)


Чернотичинков лук (Allium melanantherum)

Чернотичинков лук


Победен лук (Allium victorialis)

Победен лук


Късна лойдия (Lloydia serotina)

Късна лойдия

автор на снимката: Stemonitis/Wikimedia, редактирана и използвана под лиценз CC BY-SA 3.0


Рилски гарвански лук (Ornithogalum orbelicum)

Рилски гарвански лук


Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)


Пиринска гъшарка (Arabis ferdinandi-coburgii)

Пиринска гъшарка


Динарски вечерник (Hesperis dinarica)

Динарски вечерник


Ранна попова лъжичка (Thlaspi praecox)

Ранна попова лъжичка


Семейство Лападови (Polygonaceae)


Кървавиче (Bistorta major)

Кървавиче


Алпийско горчивче (Polygonum alpinum)

Алпийско горчивче


Семейство Лугачкови (Dipsacaceae)


Балканска самогризка (Scabiosa balcanica)

Балканска самогризка


Семейство Лютикови (Ranunculaceae)


Нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora)

Нарцисоцветна съсънка


Водно лютиче (Ranunculus aquatilis)

Водно лютиче


Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)

Назъбенолистно лютиче


Семейство Орхидеи (Orchidaceae)


Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Фривалдскиева гимнадения


Белезникав лъжесалеп (Pseudorchis albida)

Белезникав лъжесалеп


Семейство Пиренови (Ericaceae)


Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)

Синя боровинка


Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)

Червена боровинка


Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Целокраен котонеастер (Cotoneaster integerrimus)

Целокраен котонеастер


Сребърник (Dryas octopetala)

Сребърник


Офика (Sorbus aucuparia)

Офика Офика


Семейство Росянкови (Droseraceae)


Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia)

Кръглолистна росянка


Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)


Балканска пищялка (Angelica pancicii)

Балканска пищялка


Зарниче (Astrantia major)

Зарниче


Мъхнат девесил (Heracleum verticillatum)

Белезникав лъжесалеп


Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Езичестолистен равнец (Achillea lingulata)

Езичестолистен равнец


Планински равнец (Achillea multifida)

Планински равнец


Витошки еделвайс (Antennaria dioica)

Витошки еделвайс


Ряповидна метличина (Centaurea napulifera)

Ряповидна метличина


Алпийско подбелниче (Homogyne alpina)

Алпийско подбелниче


Еделвайс (Leontopodium alpinum)

Еделвайс


Кавказка лайкучка (Matricaria caucasica)

Кавказка лайкучка


Семейство Тимелееви (Thymelaeaceae)


Благаево бясно дърво (Daphne blagayana)

Благаево бясно дърво


Маслиноподобно бясно дърво (Daphne oleoides)

Маслиноподобно бясно дърво


© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2021 BGflora.net