БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска пищялка

Angelica pancicii

Снимки на Балканска пищялка (Angelica pancicii)

Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii Angelica pancicii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Балканска пищялка, Панчичиева пищялка.


Латинско име

Angelica pancicii Vandas - чете се "ангелика панчичи".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканската пищялка е двугодишно до многогодишно тревисто растение високо от 0,6 до 1,8 m. Стъблата изправени, мощни. Листата 2-3 пъти перести, крайните дялове са продълговато яйцевидни, остро напилени, връхният дял обикновено прост, низбягващ. Листните влагалища са силно подути, особено на горните листа. Съцветието е сложен сенник, с многобройни късо влакнести лъчи. Прицветниците (обвивните листчета) са 8-12 на брой. Цъфти юли-август[1][2].


Местообитание

Влажни места край реки и потоци[3].


Разпространение в България

Разпространение на Балканската пищялка по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Angelica pancicii

По данни от специализираната литература, видът расте между 700 и 2000 метра надморска височина[5], но на 19 август 2019 г. беше установен от нас да расте в подножието на Черни връх, Витоша, на височина 2130 метра надморска височина[6], така че без колебание присъединяваме Панчичиевата пищялка към Високопланинските растения в България.


Общо разпространение

Балкански полуостров[7].


Значение

Лечебно растение[8].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[6] К. Методиев - собствено наблюдение.

[7] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[8] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Angelica pancicii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net