БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пролетна мишовка

Minuartia verna

Снимки на Пролетна мишовка (Minuartia verna)

Minuartia verna Minuartia verna Minuartia verna Minuartia verna Minuartia verna Minuartia verna

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пролетна мишовка.


Латинско име

Minuartia verna (L.) Hiern - чете се "минуа́рциа ве́рна"1. Видовото име verna означава "пролетен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пролетната мишовка е многогодишно тревисто растение. Основните белези, по които се различава от близките видове са, че образува плътни туфи. Чашелистчетата са с 3 жилки. Венчелистчетата са по-дълги от чашката, на върха тъпи. Прашниците са розови до пурпурни. Цъфти юни-август3.

Подробно описание: Плътнотуфесто растение. Коренът слабо вдървенял. Стъблата (1,5) 5 — 10 см високи, изправени или възходящи, в горната си част разсеяно жлезисти, в основата голи; по-рядко целите растения жлезисто влакнести, със странични стерилни издънки. Листата до 20 мм дълги и 0,5 мм широки, с три надлъжни жилки, голи или жлезисто космати, прави или малко или много сърповидно извити. Съцветията рехави, малоцветни, с от 1 до 5 (7) цвята. Цветните дръжки обикновено значително по-дълги от чашките, рядко равни на тях, жлезисто влакнести. Прицветните листа линейно шиловидни, по-къси от цветните дръжки. Чашелистчетата 3,5 — 4,5 мм дълги, яйцевидно ланцетни, на върха късо заострени и слабо закривени навътре, зелени, по ръба ципести, на гърба с 3 жилки, голи или жлезисти. Венчелистчетата бели, широко яйцевидни, най-широки в горната си половина или средата, на върха тъпи, по-дълги от чашката. Прашниците възрозови или възпурпурни. Плодната кутийка яйцевидно конична, по-дълга от чашката. Семената кафеникави, по повърхността с остри брадавички4.


Местообитание

Тревистите и каменливите места в планинския и високопланинския пояс5.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Знеполския район, Славянка, Пирин, Рила, Родопи, Средна и Източна Стара планина, Долината на река Места; от 1000 до 2900 метра надморска дължина6.

Карта показваща разпространението на Пролетната мишовка по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Minuartia verna


Общо разпространение

Югозападна, Южна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието, Кавказ, Централна Азия, Сибир, Японо-Китайската област, Арктика, Северна Америка8.


Украсни качества

Макар че в българската ботаническа литература за вида не е посочено, че е декоративен вид, според нас растението е много красиво по време на цъфтеж, когато плътните му туфи са гъсто покрити с чисто бели звездовидни цветове9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Кожухаров, С. & Кузманов, Б. 1966. В: Флора на Народна Република България, том III, Издателство на БАН, София.

5 Кожухаров, С. & Кузманов, Б. 1966. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Кожухаров, С. & Кузманов, Б. 1966. Пос. източник.

9 К. Методиев - лично наблюдение от Пирин.


Minuartia verna in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net