БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гълъбов нокът

Lonicera caerulea

Снимки на Гълъбов нокът (Lonicera caerulea)

Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea Lonicera caerulea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гълъбов нокът.


Латинско име

Lonicera caerulea L. - чете се "лони́цера церу́леа"1. Видовото име caerulea означава "син, гълъбов"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гълъбовият нокът е листопаден храст. Стъблото 0,6 — 2 м високо, изправено, силно разклонено, неувивно. Клонките голи или рядко влакнести, с твърда сърцевина; кората на старите клонки жълтеникавокафява до червеникава, люспеста. Листата 2 — 5 (9) см дълги, 2,5 — 4 см широки, обикновено елиптични, рядко ланцетни, обратно яйцевидни, яйцевидни или продълговати, в основата закръглени или постепенно стеснени в дръжка, на върха тъпи, почти тъпи или с късо изправено шиловидно връхче; отгоре тъмнозелени, отдолу синьо-зелени; отначало влакнести от двете страни, по-късно често голи, без жлезисти власинки с дръжки. Листните дръжки 2 — 5 мм дълги, голи, рядко с извити назад власинки; срещуположните дръжки сраснали в основата си, образуващи общо влагалище. Цветовете по два на обща 3 — 11 мм дълга, хоризонтална до наведена дръжка, в пазвите на листата. Прицветниците 5 — 6 мм дълги, линейни, по-дълги от прицветничетата. Чашката с къса тръбица и неясен, вълновиден ръб, при плод опадваща. Венчето 12 — 16 (20) мм дълго; жълтеникавобелезникаво, фуниевидно, правилно или почти правилно; венечната тръбица гърбава, отвън покрита с редки, дълги, разперени до почти прави власинки, отвътре с гъсти, по-груби власинки; свободните дялове 1 1/2 до 2 пъти по-къси от тръбицата. Дръжките на тичинките в долната част понякога влакнести. Прицветничетата на двата цвята сраснали помежду си в тръбовидна обвивка, включваща двата свободни яйчника, по-късно разрастващи се и образуващи с двойката яйчници един сочен, тъмносин плод (двойна ягода). Стълбчетата голи, по-дълги от тичинките, със слабо двуделно близалце. Семената 2 мм дълги, около 1,2 мм широки, елиптични, дребно ямчести. Цъфти май-юли3.


Местообитание

Из сенчести гори и храсталаци в планини4.


Разпространение в България

Планините Витоша, Пирин и Рила, от 1100 докъм 2500 м надм. височина5.


Общо разпространение

Северозападна Европа, планините на Балканския полуостров, Западно Средиземноморие6.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Маркова, М. 1995. Във: Флора на Република България, том Х, София.

4 Маркова, М. 1995. Пос. източник.

5 Маркова, М. 1995. Пос. източник.

6 Маркова, М. 1995. Пос. източник.


Lonicera caerulea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net