БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено плюскавиче

Silene vulgaris

Снимки на Обикновено плюскавиче (Silene vulgaris)

Silene vulgaris Silene vulgaris Silene vulgaris Silene vulgaris Silene vulgaris Silene vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено плюскавиче.


Латинско име

Silene vulgaris (Moench) Garcke - чете се "силене вулгарис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Обикновеното плюскавиче е едногодишно тревисто растение, високо от 20 cm до 1 m. Чашката на цветовете с 20 анастомозиращи жилки - т. е. надлъжните жилки са свързани помежду си с напречни. Нокътът на венчелистчетата гол. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2500 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Silene vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net