БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Резедолистна горва

Cardamine resedifolia

Снимки на Резедолистна горва (Cardamine resedifolia)

Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Резедолистна горва.


Латинско име

Cardamine resedifolia L. - чете се "кардами́не резедифо́лиа"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Резедолистната горва е дребно, многогодишно, туфесто, високопланинско тревисто растение. Стъблата високи от 5 до 15 cm. Стъбловите листа в основата с тесни обхващащи стъблото ушички. Приосновните листа цели или триделни до тройни. Венчелистчетата 5 - 6 мм дълги, два пъти по дълги от чашката, бели. Шушулките (плодовете) дълги от 1,2 до 2 см. Цъфти юни-август2.


Местообитание

Влажни каменисти склонове3.


Разпространение в България

В планините Рила и Пирин, където расте между 1800 и 2500 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа5 и Северна Африка6.

Карта на общото разпространение на Резедолистната горва7:

Cardamine resedifolia


Откриване в България

Резедолистната горва е установена за първи път в България през 1889 г. в планината Рила от българския ботаник доктор Стефан Георгиев. Той публикува откритието си през следващата година (1890 г.) в статията "Родопите и Рилската планина и нихната растителност"8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Асенов, Ив. 1970. Флора на Народна Република България, том IV, издателство на БАН, София.

3 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

6 Cardamine resedifolia L. | Plants of the World Online | Kew Science.

7 Cardamine resedifolia L. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Станев, Ст. 1985. Стефан Георгиев - Биобиблиография. Издателство на БАН. София.


Cardamine resedifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net