БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Резедолистна горва

Cardamine resedifolia

Снимки на Резедолистна горва (Cardamine resedifolia)

Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia Cardamine resedifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Резедолистна горва.


Латинско име

Cardamine resedifolia L. - чете се "кардами́не резедифо́лиа"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Резедолистната горва е дребно, многогодишно, туфесто, високопланинско тревисто растение. Стъблата високи от 5 до 15 cm. Стъбловите листа в основата с тесни обхващащи стъблото ушички. Приосновните листа цели или триделни до тройни. Венчелистчетата 5 - 6 мм дълги, два пъти по дълги от чашката, бели. Шушулките (плодовете) дълги от 1,2 до 2 см. Цъфти юни-август2.


Местообитание

Влажни каменисти склонове3.


Разпространение в България

В планините Рила и Пирин, където расте между 1800 и 2500 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Асенов, Ив. 1970. Флора на Народна Република България, том IV, издателство на БАН, София.

3 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 19704. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.


Cardamine resedifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net