БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Чернотичинков лук

Allium melanantherum

Снимки на Чернотичинков лук (Allium melanantherum)

Allium melanantherum Allium melanantherum Allium melanantherum Allium melanantherum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Чернотичинков лук.


Латинско име

Allium melanantherum Pančič - чете се "алиум меланантерум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Чернотичинковият лук е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 40 cm. Листата са по-къси от съцветието. Околоцветните листчета са дълги от 7 до 8,5 mm. Цветните пъпки са елиптични. Дяловете на обвивката на съцветието са яйцевидни в основата си. Преди цъфтеж съцветието е изправено. Цъфти юли - август[1].


Местообитание

Ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Чернотичинковият лук по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Allium melanantherum

Расте от 1000 до 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров[5].


Значение

Декоративно, хранително и лечебно растение[6].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

Allium melanantherum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net