БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рилска детелина

Trifolium orbelicum

Снимки на Рилска детелина (Trifolium orbelicum)

Trifolium orbelicum Trifolium orbelicum Trifolium orbelicum Trifolium orbelicum Trifolium orbelicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рилска детелина.


Латинско име

Trifolium orbelicum Velen. - чете се "трифолиум орбеликум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Рилската детелина е многогодишно тревисто растение. Стъблата полегнали или изправени. Листата с дълги дръжки, с обратно яйцевидни, до 2 cm дълги, приседнали, ситно назъбени листчета. Прилистниците белоципести, изведнъж силно стеснени. Цветните главички са кълбести, до 3 cm широки, на дълга дръжка. Чашката с 5 ясни жилки; другите 5 не се виждат или са неясни. Венчето бяло, бледожълто до бледорозово, след прецъфтяването кафяво, 10-12 mm дълго. Отделните цветове с къси дръжчици, при основата си с дребни прицветни листчета. Бобът продълговато-линеен. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Тревисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Рила, Пирин, Средна и Западна Стара планина, Витоша и Славянка; между 1500 и 2700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

България, Гърция, Албания, страните от бивша Югославия, Румъния, Чехия, Словакия и Полша[4].


Украсни качества

Рилската детелина има значителен принос в лятната украса на нашите планини със своите едри цветни главички, освен това цветовете ѝ имат много силен приятен аромат[5].


Значение

Растение с добри фуражни качества[6].


Бележки

Често в специализираната литература Рилската детелина се разглежда като подвид на Пълзящата детелина (Trifolium repens).Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Trifolium orbelicum Velen. | Plants of the World Online | Kew Science.

[5] К. Методиев - собствено наблюдение.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Trifolium orbelicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net