БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сребриста паронихия

Paronychia kapela

Снимки на Сребриста паронихия (Paronychia kapela)

Paronychia kapela Paronychia kapela Paronychia kapela

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сребриста паронихия.


Латинско име

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner - чете се "паронихия капела".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 5-15 cm. Чашката 1,5 по-дълга от плода, при узряване дяловете й със завит навътре връх. Листата до 2 пъти по-дълги отколкото широки. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Варовити, скалисти места[2].


Разпространение в България

Знеполски район, Славянка, Пирин, Тракийска низина, Родопи (източни) и Странджа; докъм 2900 метра надморска височина[3].Вижте още страници от нашия сайт


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Paronychia kapela in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net