БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Синкава триния

Trinia glauca

Снимки на Синкава триния (Trinia glauca)

Trinia glauca Trinia glauca Trinia glauca Trinia glauca Trinia glauca Trinia glauca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Синкава триния.


Латинско име

Trinia glauca (L.) Dumort. - чете се "триния глаука".


Природозащитен статут и заплахи

Видът в България се разделя на два подвида Trinia glauca ssp. glauca и Trinia glauca ssp. carniolica, като последния е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. НЕ е включен В Червения списък на българските висши растения[1].


Описание и разпознаване

Многогодишни, тревисти, голи двудомни, монокарпични растения. Стъблото високо от 10 до 40 (50) cm (мъжките индивиди обикновено по-дребни), изправено, ръбесто, често виолетово оцветено, с последователни или срещуположни, широко разперени клонки, долните често дълги почти колкото главното стъбло. Листата от 2 до 3 пъти пересто нарязани, приосновните листа с къси дръжки, разширени в широки влагалища, яйцевидно ланцетни, с 2-5 двойки основни дялове. Сложните сенници многобройни, в основата без обвивка, разположени на върха на стъблото и клонките, образуващи сложни, пирамидални, метлицовидни съцветия; женските индивиди с 4-8, дълги до 5 cm главни лъчи, сенниците с 4-8 цвята, с нееднакви нишковидни, дълги до 15 mm цветни дръжки; мъжките индивиди с 4-5 сравнително по-тънки и по-къси главни лъчи, сенниците многобройни, с малко по-дълги от цветовете цветни дръжки, както и женските без прицветници. Плодовете 2-3 mm дълги, с 3-5 пъти по-дълги от тях дръжки или с почти еднакво дълги до 2 пъти по-дълги от тях дръжки; мерикарпиите с 5 еднакви, добре развити, широки, заоблени, гладки, голи главни ребра с широки канали в тях, вдлъбнатините между ребрата тесни, добре очертани, по-тъмно оцветени. Цъфти през месеците май-юли[2].


Местообитание

Сухи, тревисти, каменисти, места, пасища и храсталаци[3].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; от 0 до 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа и Югозападна Азия[5].


Бележки

Стъблото на женските индивиди при узряване на плодовете се откъсва при основата си и търкаляно от вятъра разпространява семената[6]. Основни опрашители на растението са мравки[7].


Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Асенов, Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България. Том VІIІ. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Асенов, Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България. Том VІIІ. София.

[6] К. Методиев, лични наблюдения.

[7] L. G. Carvalheiro, E. R. M. Barbosa and J. Memmott. 2008. Pollinator networks, alien species and the conservation of rare plants: Trinia glauca as a case study. Journal of Applied Ecology 2008, 45, 1419–1427.


Trinia glauca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net