БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кавказка лайкучка

Matricaria caucasica

Снимки на Кавказка лайкучка (Matricaria caucasica)

Matricaria caucasica Matricaria caucasica Matricaria caucasica Matricaria caucasica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кавказка лайкучка.


Латинско име

Matricaria caucasica (Willd.) Poir. - чете се "матрикариа кавказика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кавказката лайкучка е многогодишно тревисто растение. Стъблото е изправено или приповдигащо се, 15-50 cm високо, с пълзящо коренище, голо, обикновено неразклонено. Листата са двойно перести, с нишковидни делчета. Цветните кошнички са едри, 3-5 cm в диаметър, разположени по една, рядко по 2-3 на върха на стъблото и по разклоненията му. Листчета от обвивката на цветната кошничка са с широк тъмнокафяв или почти черен ръб, почти голи. Общото цветно легло полукълбесто и плътно, без люспести прицветници. Езичестите цветове бели, до 3 cm дълги. Плодовете са ръбести, без хвърчилка. Цъфти юни - септември[1].


Местообитание

Тревистите места във високопланинския и отчасти в планинския пояс[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Кавказката лайкучка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Matricaria caucasica

Между 1000 и 2500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров (България, бивша Югославия, Албания), Кавказ, Мала Азия[5].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

Matricaria caucasica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net