БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинска хрущялка

Scleranthus neglectus

Снимки на Планинска хрущялка (Scleranthus neglectus)

Scleranthus neglectus Scleranthus neglectus Scleranthus neglectus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планинска хрущялка.


Латинско име

Scleranthus neglectus Roch. ex Baumg. - чете се "склерантус неглектус"; среща се и като Scleranthus marginatus Guss. и Scleranthus perennis subsp. marginatus (Guss.) Arcang.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата стелещи се, дълги 5-10 cm, с къси междувъзлия, образуват плътни чимове (туфи). Листата повече или по-малко месести, обикновено по-дълги от междувъзлията. Цъфти юни-август[1][2].


Местообитание

Тревисти и каменисти места в иглолистния, субалпийски и алпийския пояс[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Западна и Средна Стара планина, Витоша, Западни гранични планини, Пирин и Рила[4].


Общо разпространение

Франция, Италия, Румъния, страните от бивша Югославия, Албания, Гърция, Югозападна Азия[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. В: Флора на Република България. Том ІІІ. София.

[3] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

[4] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. Пос. източник.


Scleranthus neglectus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net